van Haselen R


Articles de cet auteur

Acupuncture for smoking cessation : A systematic review and meta-analysis of 24 randomized controlled trials.

Acupuncture for smoking cessation : A systematic review and meta-analysis of 24 randomized controlled trials. Tob Induc Dis. 2019 ;17:48 Authors : Wang JH, van Haselen R, Wang M, Yang GL, Zhang Z, Friedrich ME, Wang LQ, Zhou YQ, Yin M, Xiao CY, Duan AL, Liu SC, Chen B, Liu JP Abstract (...)